Τελετή Βράβευσης της Ακαδημίας Γεωπονικών Επιστημών

Ηγέτες από την Ακαδημία Γεωργικών Επιστημών της Σαγκάης και την πόλη Qingcun επισκέφτηκαν πρόσφατα την EasyReal για να συζητήσουν τις τάσεις ανάπτυξης και τις καινοτόμες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα.Η επιθεώρηση περιελάμβανε επίσης την τελετή βράβευσης για τη βάση Ε&Α του Ερευνητικού Κέντρου Μηχανικής EasyReal-Shanghai og αποθήκευσης και επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων.Τα δύο μέρη κατέληξαν περαιτέρω σε συναίνεση για τη συνεργασία, θέτοντας γερές βάσεις για την ομαλή πρόοδο των μελλοντικών έργων.Η επιθεώρηση κατέδειξε την τεχνολογία και τη δύναμη της EasyReal στον τομέα της καινοτομίας επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών, η οποία επιβεβαιώθηκε και εγκωμιάστηκε από τους επισκέπτες.

1
3
2
4
5

Ώρα δημοσίευσης: 16 Μαΐου 2023