Ο Πρέσβης του Μπουρούντι επισκέπτεται

Στις 13 Μαΐου, ο πρέσβης και οι σύμβουλοι του Μπουρούντι ήρθαν στο EasyReal για επίσκεψη και ανταλλαγή.Οι δύο πλευρές είχαν σε βάθος συζητήσεις για την ανάπτυξη και τη συνεργασία των επιχειρήσεων.Ο πρέσβης εξέφρασε την ελπίδα ότι η EasyReal θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια και υποστήριξη για την ανάπτυξη της γεωργικής επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών στο Μπουρούντι στο μέλλον και να προωθήσει τη φιλική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.Τελικά τα δύο μέρη κατέληξαν σε συναίνεση για συνεργασία.

6a31ca29e8843cb3e06694be3e5920c
2
3

Ώρα δημοσίευσης: 16 Μαΐου 2023